Om båtforeningen
Kontaktinformasjon
Havnereglement
Vedtekter


BÅTUTSETT 2024
lørdag 27. april og lørdag 11. mai

Vi starter kl. 08:00 begge dager - vær tidlig ute.
Siste båter opp høsten 23 blir første ut 27. april.

Flytting av båter som ikke er klare
faktureres med kr. 1500,-

Avtale for tidspunkt, kontakt havnesjefen.Referat fra årsmøtet 2024 er sendt til alle
medlemmer
via e-postVedtekter og ordensregler for
båthavna er endret ref. årsmøtet 2022.Havnesjef kan kontaktes etter kl. 16
på hverdager, eller på dagtid i
helgene.


Båter hensatt uten avtale
med Holmenskjæret båtforening
fjernes for eiers regning og risiko.
Informasjon fra styret